top of page
Logo Husson DEF.jpg
Ergotherapiepraktijk Husson is een praktijk voor volwassenen en ouderen.
Op deze website vindt u meer informatie over de praktijk, de doelgroepen en de werkwijze. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, kunt u uiteraard contact opnemen. 
Wat is ergotherapie?

De ergotherapeut creëert mogelijkheden waardoor de cliënten weer grip krijgen op hun leven en weer kunnen participeren in de maatschappij.

Doelgroep

Ergotherapiepraktijk Husson is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen, cliënten met chronische aandoeningen, neurologische aandoeningen en mantelzorgers

Werkwijze

De ergotherapeutische behandeling vindt zoveel mogelijk plaats, daar waar het probleem zich voordoet. 

Samenwerkingen

Ergotherapiepraktijk Husson is groot voorstander van samenwerkingen met andere disciplines om de kwaliteit van de zorg rondom de cliënt te verbeteren.

Therapy Sessions
Vergoeding/ aanmelding

 

Ergotherapie wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen heeft recht op maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars hebben een aanvullend pakket.Met een verwijsbrief van een huisarts of specialist kunt u zich aanmelden via onderstaand telefoonnummer of mailadres.

De praktijk is dagelijks bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Uw ergotherapeuten

Miranda Dassen- Husson

Tahnee Augustin

 

Anke van Dijk

Miranda Husson is sinds 11 jaar mijn ergotherapeute.

Haar hulp d.m.v. het adviseren en/of aanvragen van diverse hulpmiddelen, maar ook de aanvragen in het kader van de WMO en de gesprekken hierover of bij het indienen van bezwaar en beroep, waarbij zij overigens altijd aanwezig was, zijn voor mij een enorme steun geweest.

En nog steeds na al die jaren kan ik een beroep op haar blijven doen.

Miranda is en blijft altijd correct en ondersteunend en houd zich aan alle gemaakte afspraken.

Zij is iemand die zich met hart en ziel inzet voor haar cliënten.

Zonder haar hulp, steun en advies was het voor mij niet mogelijk geweest om - met alle aanpassingen - thuis te kunnen blijven wonen.

Ik kan haar bij iedereen die t.g.v. een lichamelijke beperking hulp nodig heeft of/ook behoefte heeft aan morele steun bij alle problemen die hiermee gepaard gaan, absoluut aanbevelen.

Met Miranda sta je er niet alleen voor.

Marleen Snelting-Habets.

contact
bottom of page