top of page

2.

Chronische aandoeningen

Kenmerkend voor de doelgroep volwassenen met een chronische aandoening zijn de vele sociale rollen die men vervult of graag wil vervullen, waaraan een veelheid aan activiteiten zijn gekoppeld. De relatie met een partner aangaan en onderhouden, kinderen krijgen, opvoeden en verzorgen, en op latere leeftijd de zorg voor de ouder(s). Deze leeftijdsgroep neemt deel (of wil graag deelnemen) aan het arbeidsproces en volgt een loopbaan, naast de zorg voor het huishouden en een actief sociaal leven. Wanneer men echter een chronische aandoening heeft, is het vaak niet meer zo vanzelfsprekend dat deze rollen en activiteiten allemaal uitgevoerd kunnen worden. 

Dit heeft een grote impact op de kwaliteit van leven.

 

Ergotherapiepraktijk Husson begeleid u om de kwaliteit van leven te verbeteren en uw zelfstandigheid te vergroten.  Na een grondige analyse van het ziektebeeld, de activiteiten die u graag wilt uitvoeren en de omgeving waarin u deze activiteiten wilt uitvoeren, zal een ergotherapeut u praktische adviezen geven over de uitvoer van activiteiten, eventueel hulpmiddelen uitproberen of adviezen geven over aanpassingen in huis of op het werk.

Weegschaal.png
Ergotherapie bij chronische vermoeidheid

Mensen met een chronische aandoening ervaren vaak een verhoogde mate van vermoeidheid. In sommige gevallen is de vermoeidheid de meest belemmerende factor in het dagelijks leven. Ergotherapie bij chronische vermoeidheid is erop gericht een balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid. Wanneer iemand weet waar de grenzen liggen, is hij/zij beter in staat om keuzes te maken. 

Als iemand geen chronische aandoening of ziekte heeft, maar wel constant moe is, kan er sprake zijn van een chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) of ME: Myalgische Encefalomyelitis. Er is dan meestal geen medische oorzaak voor de vermoeidheid te vinden. De vermoeidheid kan zodanig zijn, dat het invloed heeft op het dagelijkse functioneren en dat iemand niet herstelt na het nemen van rust.

Ook hierbij ondersteunt de ergotherapeut bij het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid

Ergotherapie bij chronische pijnklachten

Pijn kan een gevolg zijn van een aandoening, ziekte, overbelasting of een ongeluk. Het kan ervoor zorgen dat iemand in een vicieuze cirkel terecht komt: door de pijn ga je minder bewegen, je gaat activiteiten verminderen of uit de weg, je algehele conditie wordt minder, waardoor de pijnklachten weer verergeren of in stand worden gehouden. De ergotherapeut kan helpen om deze negatieve spiraal te doorbreken, door te focussen of het weer mogelijk maken van activiteiten die voor een persoon van belang zijn. Dit kan natuurlijk voor iedereen anders zijn.

Voorbeelden van aandoeningen waarbij chronische pijn een grote rol kan spelen, zijn:

  • Klachten van arm, nek en schouder (KANS)

  • Rugpijn

  • Whiplash-syndroom

  • Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)

  • Fybromyalgie

  • Ehlers-Danlos Syndroom (EDS)

bottom of page