top of page

Samenwerkingen

Ergotherapie Husson hecht veel waarde aan overleg met andere hulpverleners die bij de cliënt zijn betrokken. Dit om de behandelingen op elkaar af te stemmen, en van elkaar te leren.

Onderstaand een overzicht van collega's waar we vaker mee samenwerken

bottom of page