U komt voor goede hulp en begeleiding. Ergotherapiepraktijk Husson doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat met uw ergotherapeut te bespreken. Als een gesprek geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. 

Ergotherapiepraktijk Husson is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Desgevraagd kan uw ergotherapeut een folder overhandigen van het klachtenloket Paramedici, of kijk op: Klachtenloket Paramedici

Heeft u opmerkingen, tips óf een compliment? Ook die horen we graag. U kunt deze uiteraard persoonlijk geven aan uw ergotherapeut, maar ook kenbaar maken via onze klanttevredenheidsenquete of info@ergotherapiehusson.nl

Praktijklocaties:

Breusterstraat 105
6245 EH Eijsden 
Einsteinstraat 34
6227 BZ Maastricht

06-29170175

Oude Akerstraat 50
6268 NE Bemelen

Correspondentieadres:

Brandwegske 14
6247 EH Gronsveld