top of page

1.

Ouderen

“De ouderdom komt met gebreken” een bekend gezegde. Maar wellicht is dit gezegde daadwerkelijk van toepassing op uw situatie. De klachten stapelen zich soms op waardoor allerlei dagelijkse activiteiten, die voorheen zo vanzelfsprekend waren, nu een stuk moeilijker gaan. Toch is het van belang om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, dit wilt u wellicht zelf, maar ook vanuit de overheid wordt dit steeds meer gestimuleerd.

Een ergotherapeut kan u helpen om uw zelfstandigheid te behouden of te vergroten. Soms kan dit door een activiteit op een andere manier aan te leren, soms door het gebruiken van een hulpmiddel. Ook het begeleiden van mantelzorgers en thuiszorg kan uw situatie verbeteren.

Ik help u graag om uw mogelijkheden zo goed mogelijk te blijven benutten en ongemakken te verminderen.Aandachtspunten voor ergotherapie bij gezonde ouderen zijn preventie en het gezond ouder worden, omgevingsaanpassingen en

hulpmiddelen voor het veilig ouder worden (domotica). Neem gerust contact op voor een vrijblijvend advies in uw situatie. 

Specialisatie Dementie

Sinds 2018 is Miranda Dassen-Husson gecertificeerd als Edomah-ergotherapeut. Edomah staat voor Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis. Mensen met dementie worden vaak beperkt in hun dagelijkse activiteiten. Dit als gevolg van problemen met bijvoorbeeld het onthouden van informatie, het plannen van en het aanbrengen van de volgorde in dagelijkse handelingen, het omgaan met apparaten of het nemen van initiatief. 

 

De oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut gaan een samenwerkingsverband aan met als doel de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren.

De ergotherapeut geeft toegespitste informatie over het ziektebeeld en de gevolgen daarvan op het gedrag van de oudere. De ergotherapeut en mantelzorger zoeken samen naar alternatieven, oplossingen en een nieuwe balans.

Edomah.png
bottom of page