top of page

Zorgverzekering
Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) is sinds 2006 een verstrekking in het basispakket. Per jaar wordt minstens 10 uur ergotherapie per persoon vergoed. Steeds meer zorgverzekeraars bieden vanuit hun aanvullende pakketten extra vergoeding. Behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket valt onder het algemene eigen risico dat de zorgverzekeraar hanteert. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden jonger dan 18 jaar en vergoedingen vanuit het aanvullende pakket.

Voor de vergoedingen per zorgverzekeraar zie Zorgwijzer

Alternatieve Financiering
Het is mogelijk om zelf de ergotherapiebehandelingen te financieren. Het tarief voor ergotherapie bedraagt per 1 januari 2024 €19,93 per 15 minuten behandeltijd. Indien een huisbezoek noodzakelijk is wordt een aan huistoeslag van €28,57 in rekening gebracht.

bottom of page