top of page

3.

Neurologische aandoeningen
Neurologische%20aandoeningen_edited.jpg

Een neurologische aandoening is bijvoorbeeld een beroerte, Parkinson of Multiple Sclerose (MS). Ergotherapie bij neurologische aandoeningen is er vaak op gericht om activiteiten van het dagelijks leven weer zelfstandig te kunnen uitvoeren of te behouden. 

Enkele voorbeelden zijn:

- het oefenen van de arm- handfunctie

- het aanleren van strategieën om te kunnen omgaan met een verminderd werkend geheugen

- Inzicht geven in en leren omgaan met cognitieve beperkingen 

- Het uitproberen van hulpmiddelen of eventueel het aanvragen ervan bij betreffende instanties. 

Specialisatie Parkinson
 

Sinds 2015 is Ergotherapie Husson aangesloten bij ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van cliënten met Parkinson en parkinsonismen.

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. De ergotherapie behandeling kan bestaan uit het aanleren van strategieën om bijvoorbeeld in en uit bed te kunnen komen, het aanleren van het gebruik van hulpmiddelen, het adviseren van woningaanpassingen en het begeleiden van de mantelzorger.

 

Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsoncliënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Binnen het regionale netwerk van ParkinsonNet Nederland werken zorgverleners, gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson, intensief met elkaar samen. 

Voor meer informatie zie de website van ParkinsonNet 

parkinsonet-800x420.jpg
Specialisatie CVA
 

Ergotherapie Husson is tevens aangesloten bij de CVA zorgketen Maastricht- Heuvelland. Een CVA/beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) is een vorm van hersenletsel welke grote gevolgen kan hebben op het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut helpt bij het opnieuw aanleren van dagelijkse activiteiten, maar kan ook begeleiden in het maken van keuzes en het verdelen van activiteiten over de dag en de week. 

Daarnaast adviseren we over mogelijke hulpmiddelen en voorzieningen in en om het huis en begeleiden we eventuele aanvragen bij desbetreffende instanties.

Tot slot kan er een moment komen dat er sprake is van re-integratie naar werk. Belangrijke knelpunten zijn dan vermoeidheid en gebrekkige conditie, communicatieproblemen, cognitieve beperkingen, lichamelijke beperkingen en gedragsveranderingen. Volgens de methode 'Weer aan het werk' begeleiden we cliënten naar volledige of gedeeltelijke terugkeer in eigen werk.

ketenlogo CVA Zorgketen Maastricht en Heuvelland.jpg
Overige NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en traumatisch hersenletsel
 

Na een traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld een contusio cerebri, kan het voor de hersenen moeilijk zijn om bepaalde zintuigelijke informatie (prikkels: zoals geluiden, licht, en aanrakingen) goed te verwerken. Maar ook geheugen-, aandacht- en concentratieproblemen kunnen een grote invloed hebben op uw dagelijkse functioneren. 

En net als bij de eerder genoemde diagnoses, speelt vermoeidheid een grote rol bij vrijwel alle vormen van hersenletsel. Mensen geven vaak aan 'Ik ben al moe als ik opsta uit bed 's ochtends', 'Alles kost me zoveel meer energie', of 'In de ochtend kan ik nog wel wat doen, in de middag ben ik doodop'. Het is een bekende klacht waarbij de ergotherapeut kan adviseren hoe hiermee om te gaan. 

Meer informatie hierover vind u onder het kopje 'werkwijze'.

bottom of page