top of page

4.

Mantelzorgers

Mantelzorg is de extra zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan personen in hun familie, huishouden of sociaal netwerk met vrij ernstige fysieke, psychische of verstandelijke beperkingen.De ergotherapeut probeert de zelfstandigheid van de cliënt te vergroten, maar dit is helaas niet altijd mogelijk en soms is hulp van buitenaf noodzakelijk. Wanneer een mantelzorger langdurig activiteiten van de cliënt dient over te nemen of hem hierbij moet begeleiden, kan bij de mantelzorger psychische of fysieke overbelasting ontstaan.

De ergotherapeut richt zich dan op de mantelzorger om middels adviezen en het aanpassen van activiteiten de belasting te verminderen. Samen met de mantelzorger wordt bekeken welke activiteiten uitgevoerd moeten worden (bijvoorbeeld zorgtaken, huishoudelijke taken, administratieve taken, etc.) en welke activiteiten de mantelzorger graag wil uitvoeren (bijvoorbeeld deelname aan sociale activiteiten, vrije tijdsbesteding, hobby’s, etc.). Er wordt getracht een balans aan te brengen in beide categorieën van activiteiten. Ook is voorlichting mogelijk op ergonomisch gebied zoals het aannemen van de juiste houding tijdens het wassen en aankleden, het helpen met eten of het tillen en de verzorging op bed.
Tot slot kan er informatie gegeven worden over de benaderingswijze van de cliënt. Wanneer er sprake is van agressie, dementie of heftige emoties bij de cliënt, kan het voor de mantelzorger zeer moeilijk zijn om hiermee om  te gaan. Voorlichting over het ziektebeeld en het oefenen en uitproberen van verschillende benaderingswijzen, kan een groot voordeel voor zowel cliënt als mantelzorger opleveren.

bottom of page