top of page

Werkwijze

Aan de hand van een kennismakingsgesprek bepalen de ergotherapeut en de cliënt samen de belangrijkste problemen bij dagelijkse activiteiten op verschillende gebieden, zoals:


• Zelfredzaamheid  (b.v. wassen en aankleden)
• Productiviteit (b.v. huishouden, werken, school)
• Vrije tijd (b.v. hobby's en sport)
• Wonen (b.v. aanpassen van de leefomgeving)
• Mobiliteit (b.v. verplaatsen buitenshuis).

Op basis van het verkennend gesprek, de verrichte informatieverzameling en de wensen van de cliënt, worden de doelen van de behandeling opgesteld. Vervolgens zoekt de ergotherapeut (steeds in overleg met de cliënt of zijn naaste omgeving) mogelijkheden om de problemen op te lossen. De cliënt kan een activiteit opnieuw leren, op een andere manier leren uitvoeren of met gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen leren uitvoeren. Indien gewenst kan ik een advies geven over mogelijke aanpassingen in de woning of op het werk, waarna begeleiding bij de aanvragen naar verschillende instanties tot de mogelijkheden behoort.​
 

Daar waar de cliënt een probleem ervaart in zijn handelen of participatie, wordt gewerkt aan de oplossing van dat probleem, vaak dus in de thuissituatie.

bottom of page